Sivuston käyttöehdot

Avaamalla mikkonummenmaa.fi -sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Mikkonummenmaa.fi -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Nummenmaa Consulting & Coaching Oy 2014. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Mikkonummenmaa.fi -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:n erillistä kirjallista suostumusta. Mikkonummenmaa.fi-sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. to more in depth specificsYou’ll be able to obtain more descriptive details online casinos australia 2021. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Mikkonummenmaa.fi -sivut ja niiden sisältö on Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:n sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Mikkonummenmaa.fi -sivut toimitetaan “sellaisena kuin ne ovat”. Nummenmaa Consulting & Coaching Oy ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Nummenmaa Consulting & Coaching Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Nummenmaa Consulting & Coaching Oy ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen.   Nummenmaa Consulting & Coaching Oy ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu   Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:lle. Nummenmaa Consulting & Coaching Oy :n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Mikkonummenmaa.fi -sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:n hallinnassa, eikä Nummenmaa Consulting & Coaching Oy :lla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Nummenmaa Consulting & Coaching Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:n ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:n sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Nummenmaa Consulting & Coaching Oy millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä materiaalia jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostitse tai mikkonummenmaa.fi -sivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Nummenmaa Consulting & Coaching Oy.lle, ja että Nummenmaa Consulting & Coaching Oy voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:a kohtaan ja sitoudut hyvittämään Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:lle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

Nummenmaa Consulting & Coaching Oy ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Nummenmaa Consulting & Coaching Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Nummenmaa Consulting & Coaching Oy ja mikkonummenmaa.fi ovat haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Nummenmaa Consulting & Coaching Oy:n tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.